14. Februar 2017
En vaginalring med hiv-medicin kan beskytte hiv-negative kvinder mod hiv-smitte. Det er en milepæl i forskningen i nye forebyggelsesmetoder mod hiv. Resultaterne af forsøget med vaginalringen blev i går offentliggjort på en international forskningskonference i Boston.

Et stort medicinsk forsøg med over 4.500 kvinder har vist, at kvinder, som brugte en vaginalring med hiv-medicin, en såkaldt microbicide, havde væsentligt reduceret risiko for at blive smittet med hiv af deres partner.

Forsøget, som er gennemført i flere afrikanske lande viser i to separate dele, at de kvinder, som brugte vaginalringen, havde mellem 27 og 31 % færre tilfælde af hiv-smitte end den gruppe kvinder, som brugte en placebo-ring.

Forsøget viste også, at kvinder i aldersgruppen over 21 år opnåede en større grad af beskyttelse ved at bruge vaginalringen. I denne gruppe gav brug af vaginalringen en reduktion af hiv-smitte på henholdsvis 37% og 56 % i de to dele af forsøget, The Ring Study og ASPIRE.

Tilsyneladende brugte kvinder i aldersgruppen over 21 vaginalringen mere korrekt og konsistent end den yngste aldersgruppe. Opfølgende analyser og forsøg skal endeligt klargøre, hvad der ligger til grund for disse forskelle.

Forud for forsøgene er gået en årrække med forskning og udvikling på laboratorier og i mindre forsøg.  Danmark har via udviklingsbistanden støttet denne forskning siden 2003.

Kvinder har brug for alternativer til kondomet
Kvinder er særligt sårbare overfor hiv, og aids er stadig den førende dødsårsag blandt fødedygtige kvinder på verdensplan. Derfor er det et gennembrud for kampen mod hiv og aids, at en ny, kvindekontrolleret forebyggelsesmetode er fundet.

”At vi nu har videnskabeligt bevis for, at en microbicide både er sikker og effektiv som hiv-forebyggelse er et videnskabeligt gennembrud, men også på sigt et stort fremskridt for kvinders sundhed i udviklingslande, hvor hiv-epidemien især rammer kvinder i den fødedygtige alder. Kvinder skal kunne træffe deres egne valg om forebyggelse af hiv, og vaginalringen bliver forhåbentlig snart en valgmulighed”, siger Laura Kirch Kirkegaard, international chef i AIDS-Fondet.

Selvom vaginalringen ikke yder fuld beskyttelse mod hiv, vil International Partnership for Microbicides (IPM) fortsætte deres forsøg med vaginalringen. Først i et såkaldt Open Label Extension-forsøg, hvor alle forsøgspersoner får udleveret den aktive vaginalring, som indeholder hiv-medicin – og altså uden en kontrolgruppe med placebo.

Forsøget skal blandt andet hjælpe til at forstå hvorfor nogle kvinder ikke bruger ringen konsistent. Når al data fra forsøgene er analyseret vil IPM  søge godkendelse af de European Medicines Agency og andre lægemiddelstyrelser med henblik på introduktion af vaginalringen i høj-epidemiske lande.