07. Marts 2017

Forskning i en ny forebyggelsesmetode har vist, at en vaginalring med hiv-medicin kan beskytte kvinder mod hiv. Teknologien, også kaldet microbicider, har potentiale til at redde millioner af menneskeliv.

Globalt set er hiv og aids en af de største trusler for kvinders sundhed. I Afrika syd for Sahara er 60 procent af alle, der lever med hiv, kvinder. Unge kvinder i alderen 15 til 24 har mere end dobbelt så stor risiko for at blive smittet med hiv som jævnaldrene drenge. Det er både biologiske og sociale forhold, der gør kvinder mere udsatte for hiv. Ikke mindst mangler der et alternativ til kondomet, som kvinder selv har kontrol over, og som tillader kvinden at blive gravid, samtidig med at hun beskytter sig mod hiv.

Gennembrud i hiv-forebyggelsen giver kvinder kontrol
Nu er der heldigvis sket et gennembrud i forskningen. En vaginaring, som kvinden selv sætter op og bruger en måned ad gangen, har vist sig at reducere risikoen for hiv-smitte med op til 92 procent.

International Partnership for Microbicides (IPM) viste i 2016 i et stort medicinsk forsøg med over 4.500 kvinder i flere afrikanske lande, at kvinder, som brugte en vaginalring med hiv-medicinen dapivirine, havde væsentligt reduceret risiko for at blive smittet med hiv af deres partner. I første omgang viste forsøget, at de kvinder, som brugte vaginalringen, havde mellem 27 og 31 % færre tilfælde af hiv-smitte end den gruppe kvinder, som brugte en placebo-ring. Men efterfølgende analyser viste, at når man kigger på den gruppe af kvinder i forsøget, som brugte vaginalringen mest konsistent, var beskyttelsen mod hiv mellem 75 og 92% (se mere http://betablog.org/hiv-prevention-ring-women-75-effective/)

”Det er et meget positivt resultat, som giver håb for kvinder i lande med høj hiv-prævalens. Alt for længe har vi forsøgt at forebygge hiv-smitte uden at have et produkt, som kvinder selv kan bestemme over. Vi arbejder for, at så mange kvinder kan få gavn af vaginalringen så hurtigt som muligt, for det haster, hvis vi skal nå 2030-målet om at stoppe hiv-epidemien”, siger Laura Kirch Kirkegaard, international chef i AIDS-Fondet.

Danmark har via udviklingsbistanden støttet forskning i microbicider siden 2003, men stoppede støtten med udgangen af 2016 i forbindelse med de store nedskæringer i udviklingsbistanden.

De næste skridt

International Partnership for Microbicides (IPM) fortsætter nu deres forskning i et såkaldt Open Label Extension-forsøg, hvor alle forsøgspersoner får udleveret den aktive vaginalring, som indeholder hiv-medicin – og altså uden en kontrolgruppe med placebo. Forsøget skal blandt andet hjælpe til at forstå hvorfor nogle kvinder bruger ringen mere konsistent end andre. Når al data fra forsøgene er analyseret vil IPM i løbet af 2017 søge godkendelse af de European Medicines Agency og andre lægemiddelstyrelser med henblik på introduktion af vaginalringen i høj-epidemiske lande.

IPM har påbegyndt forskning i en dobbelt-beskyttelsesring, som skal forebygge både hiv og graviditet for de kvinder, som ønsker prævention.

 

Om International Partnership for Microbicides

IPM er en non-profit forskningsorganisation som de sidste 15 år har arbejdet for at udvikle en metode, som giver kvinder kontrol over deres egen hiv-forebyggelse og som er tilpasset deres behov. Microbicider er en samle- betegnelse for vaginal-produkter, som skal give kvinden beskyttelse mod hiv, når hun har sex. Forud for forsøgene er gået en årrække med forskning og udvikling på laboratorier og i mindre forsøg. 

Fakta om vaginalringen

Vi kender princippet fra p-ringen, der afgiver et hormonstof i skeden for at beskytte mod graviditet. På samme måde vil en vaginalringen virke ved at kvinden indsætter den i skeden. Produktet indeholder hiv-medicin, der med succes bliver brugt i til hiv-behandling, som afgives til celler i skeden og derved skal beskytte kvinden mod at blive smittet med hiv, hvis hun har sex med en hiv-smittet mand. 

Vaginalringen er lavet af silicone og indeholder medikamentet Dapivirine. Stoffet frigives fra ringen og koncentreres i vævet i skeden, hvor det forhindrer hiv i at etablere sig i kroppen under samleje. Ringen bruges i 30 dage ad gangen, og kan udskiftes af kvinden selv.

Det er det Internationale Partnerskab for Microbicider (IPM), som har udviklet microbiciden. Forsøgene, som nu har ledt til positive resultater, er blevet udført i to parallelle, men separate studier.

IPM stod for den ene del under navnet ”The Ring Study”, mens Microbicides Trials Networks (MTN) stod for den anden del kaldet ”ASPIRE”.Over 4.500 frivillige, kvindelige forsøgspersoner mellem 18 og 45 deltog i de to studier på i alt 22 forsøgsstationer i Sydafrika, Uganda, Malawi og Zimbabwe.

Forsøgscentrene er ledet af lokale forskere og sundhedspersonale og har styrket forskningskapaciteten i de pågældende lande. Også de omkringliggende samfund har bidraget til forsøgenes succes.

Før microbicide-ringen kan komme kvinder uden for forsøgene til gavn, skal den godkendes af de European Medicines Agency og andre lægemiddelstyrelser.

Følg med i udviklingen af microbicider på IPM's hjemmeside: www.ipmglobal.org

Læs mere om vaginalringen i Politiken.